Địa chỉ: Hoàng Đạo Thành-Thanh Xuân Giá 5.95 tỷ
Diện tích: 37m2 Hình thức:

Danh mục: