Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 4 tỉ 3
Diện tích: 146m2 Hình thức:

Danh mục: