Địa chỉ: Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Hưng Yên Giá 50 tr / m2
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: