Địa chỉ: 𝘅𝗮̃ 𝗛𝗼̀𝗮 𝗧𝗶𝗲̂́𝗻 Giá
Diện tích: 100 m2/lô Hình thức:

Danh mục: