Địa chỉ: 𝗠Ặ𝗧 𝗧𝗜Ề𝗡 𝗧Ỉ𝗡𝗛 𝗟Ộ 𝟴, ĐỨ𝗖 𝗛Ò𝗔, 𝗟𝗢𝗡𝗚 𝗔𝗡 Giá 11tr/m2.
Diện tích: 𝟷40𝚖𝟸 Hình thức:

Danh mục: