Địa chỉ: phường Thạnh Mỹ Lợi Giá 21 tỷ
Diện tích: 129,5m2 Hình thức:

Danh mục: