Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 5Tỷ 600Tr
Diện tích: 217,4m² Hình thức:

Danh mục: