Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ Giá
Diện tích: 125 m2 Hình thức:

Danh mục: