Địa chỉ: Đất Đấu Giá - Vân Sơn -Triệu Sơn Giá 7xx triệu/lô
Diện tích: 125m2 Hình thức:

Danh mục: