Địa chỉ: Bắc Giang Giá 2880 có thương lượng nhẹ
Diện tích: 124,4m2 Hình thức:

Danh mục: