Địa chỉ: Mặt tiền ĐT 743, An Phú, Thuận An, Bình Dương Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: