Địa chỉ: VĨNH PHÚC Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: