Địa chỉ: Bến cát Bình Dương Giá
Diện tích: 90m2 Hình thức:

Danh mục: