Địa chỉ: KTX ĐÔI THỊ ĐỘI PHƯỜNG HỒNG HẢI THÀNH PHỐ HẠ LONG QUẢNG NINH Giá 6ty800
Diện tích: 60,2m2 Hình thức:

Danh mục: