Địa chỉ: mặt QL 45- tại Tế lợi Nông Cống - Thanh Hoá Giá 1,2xxtỉ
Diện tích: 240m2 Hình thức:

Danh mục: