Địa chỉ: Chơn Thành Bình Phước Giá 790 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: