Địa chỉ: Quảng Ninh Giá 1,2 tỷ/căn
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: