Địa chỉ: PHƯỜNG 7 TP TRÀ VINH Giá
Diện tích: 100m2. Hình thức:

Danh mục: