Địa chỉ: 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝑳𝒐̣̂ 𝟱𝟬 - Thị trấn Cần Đước - Tỉnh Long An Giá 600 𝒕𝒓/𝒏𝒆̂̀𝒏
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: