Địa chỉ: TP Nha Trang, Khánh Hòa. Giá 1tỷ800
Diện tích: 95,2m2 Hình thức:

Danh mục: