Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 3ty570tr 
Diện tích: 92,5m2 Hình thức:

Danh mục: