Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1 triệu/m²
Diện tích: 485m² - 1198m² Hình thức:

Danh mục: