Địa chỉ: Hải Phòng Giá 619tr
Diện tích: từ 61m2 => 90m2/ô Hình thức:

Danh mục: