Địa chỉ: Bắc Giang Giá 650,700,750
Diện tích: 79m2 đến 123m2 Hình thức:

Danh mục: