Địa chỉ: KHU KINH TẾ VÂN PHONG - XÃ NINH THỌ - THỊ XÃ NINH HOÀ- KHÁNH HOÀ Giá 629 triệu
Diện tích: 121m2 Hình thức:

Danh mục: