Địa chỉ: Suối cao, Xuân Lộc, Đồng Nai Giá 19tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: