Địa chỉ: TP TỪ SƠN Giá 7xx
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: