Địa chỉ: Quảng Nam Giá 690TR/NỀN
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: