Địa chỉ: Đất Đỏ Giá 3 tỷ
Diện tích: 1 sào Hình thức:

Danh mục: