Địa chỉ: Quảng Ninh Giá Gía đầu tư
Diện tích: lô 1 37.500m2, lô 2 12437.5m2 Hình thức:

Danh mục: