Địa chỉ: Quảng Ninh Giá 18,5tr/m2
Diện tích: 114,9m2 Hình thức:

Danh mục: