Địa chỉ: Hải Dương Giá 820 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: