Địa chỉ: Tây Ninh Giá 28,5 tỉ
Diện tích: 12.830 m2 Hình thức:

Danh mục: