Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 28-48 tỉ
Diện tích: 370m² - 600m² Hình thức:

Danh mục: