Địa chỉ: Gia Lai Giá 1 tỉ 150 tr
Diện tích: 1080m2 Hình thức:

Danh mục: