Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4tr5/m2
Diện tích: 596m2  Hình thức: