Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 10.5 triệu - 11 triệu/ m2
Diện tích: 162m2 Hình thức:

Danh mục: