Địa chỉ: Tuy Phong - Bình Thuận Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: