Địa chỉ: Bán đảo 2, Khu đô thị Halong Marina, Hạ Long, Quảng Ninh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: