Địa chỉ: Bình Phước Giá 450TR
Diện tích: 5X30—5x40 Hình thức:

Danh mục: