Địa chỉ: Xã Điện Tiến- Điện Bàn - Quảng Nam Giá 480-590 triệu/ lô
Diện tích: 100-140m2 Hình thức:

Danh mục: