Địa chỉ: Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: