Địa chỉ: Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Giá 5,8tr/m2 - 9Tr/m2
Diện tích: 260m2 -   218,7m2 Hình thức: