Địa chỉ: XÃ KỲ TÂN, HUYỆN KỲ ANH, HÀ TĨNH Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: