Địa chỉ: Xã Tiến Xuân, Thạch Thất,  Hà Nội Giá 1,550 tỷ
Diện tích: 87m2 Hình thức:

Danh mục: