Địa chỉ: Láng Dài Giá 155 triệu
Diện tích: 3 sào Hình thức:

Danh mục: