Địa chỉ: TĐC LÀNG CÁ, HIÊN NẠI ĐÔNG, PHƯỜNG HIÊN NẠI ĐÔNG, QUẬN SƠN TRÀ , ĐÀ NẴNG. Giá 1.290 tỷ.
Diện tích: 51.5 m2,  Hình thức:

Danh mục: