Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Mình. Giá 6.2 tỷ.
Diện tích: 147m2 Hình thức:

Danh mục: