Địa chỉ: ĐƯỜNG HÀ HUY TẬP, CAM PHÚC BẮC, CAM RANH. Giá 2.4 tỷ
Diện tích: 148.3m2 Hình thức:

Danh mục: