Địa chỉ: ngõ đường Xuân Trình, Giải Phóng Giá 1.35 tỷ
Diện tích: 52m2 Hình thức:

Danh mục: